Assurantiekantoren

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V.. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.
Zowel Froonacker Van de Witte Assuradeuren als Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V. volgen het Protocol bij betalingsachterstanden van het Verbond van Verzekeraars. Op de website van ons bemiddelingsbedrijf wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Wijze van beloning
Medewerkers en bestuurders van Froonacker Van de Witte Assurantiën B.V. ontvangen alleen een vast salaris en worden op geen enkele wijze gestuurd door beloningscomponenten van variabele aard welke (mogelijk) niet in uw voordeel zouden werken. Op basis van ons beheerste beloningsbeleid (Artikel 1:120 lid 2 Wft is niet van toepassing) maken wij sinds jaar en dag op duurzame wijze werk van onze klanten. Het uitgangspunt is en blijft simpel: uw belang is ons belang!
Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden in de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.